Wanneer mag een VvE digitaal stemmen?

Samenvatting

In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal: Wanneer mag een VvE digitaal stemmen? Binnen de betreffende VvE is een besluit genomen om de splitsingsakte aan te passen. Voor deze rechtspraak belangrijk is dat een deel van de stemmen digitaal zijn uitgebracht. Hier is bezwaar tegen aangetekend. Nu is de vraag of het op basis van het modelreglement 1992 mogelijk is om digitaal een stem uit te brengen.

De rechter van de Rechtbank Oost Brabant oordeelt van wel.

Lees het artikel Wanneer mag een VvE digitaal stemmen? op VvE Centraal, Kennis van VvE Zaken..