Waarschuwingsplicht ook bij noodreparatie standleiding riool.

Bekijk specialisten voor noodreparaties

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE RIOOLMEESTER B.V., gevestigd te Warmenhuizen, eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

gemachtigde T.F. Feenstra,

t e g e n

1 [gedaagde sub 1] , 2. [gedaagde sub 2], beiden wonende te [woonplaats] , gedaagden in conventie, eisers in reconventie, gemachtigde P.I. Janovitz.

Partijen zullen hierna de Rioolmeester en [gedaagden] (vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd.

Lees het artikel Waarschuwingsplicht ook bij noodreparatie standleiding riool. op VvE Centraal.