Wanneer een afzonderlijk VvE-lid zich niet kan vinden in een besluit van de VvE heeft deze persoon de mogelijkheid om aan de kantonrechter te verzoeken het betreffende besluit te laten vernietigen. Recentelijk heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid verstrekt over de termijn waarbinnen een dergelijk verzoek gedaan zal moeten worden. In deze blog kijken we kort naar de wetgeving hieromtrent en bespreken we de uitspraak (het arrest) van de Hoge Raad.

Vernietiging VvE-besluit

Stel uw VvE heeft een besluit genomen waar u grote bezwaren tegen
heeft.

Lees het artikel VVE: Tijdig een VvE-besluit laten vernietigen op VvE Centraal.