Vraag of bepaalde ruimtes gemeenschappelijk zijn.

Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG, beschikking van 30 september 2014
inzake

1. [naam 1], 2. [naam 2], beiden wonende te Amsterdam, verzoekers in hoger beroep,
hierna gezamenlijk te noemen: [verzoeker] en [verzoekster] , advocaat: mr. K. Kroon te Amsterdam,

tegen

Vereniging van Eigenaren gebouw “ [gebouw X] ”,gevestigd te Amsterdam, verweerster in hoger beroep, hierna te noemen: de VvE, advocaat: mr. H.C. Koops te Amsterdam.

Het geding

Voor het procesverloop in de eerdere feitelijke instanties verwijst het hof naar hetgeen de Hoge Raad in zijn beschikking van 1 november 2013 (ECLI:NL:HR:2013:1078) heeft overwogen.

Lees het artikel Vraag of bepaalde ruimtes gemeenschappelijk zijn. op VvE Centraal.