Vijf keer video vergaderen voor de VvE

Nu ieder sociaal contact vermeden dient te worden is het goed om te kijken naar de technologische mogelijkheden die er zijn voor VvE’s.

Natuurlijk kun je als VvE wachten tot de problemen en beperkingen van het Covid-19 over zijn. Er zijn wellicht ook alternatieven die je in kunt zetten om in ieder geval “ samen” te komen.

Kun je nog wel vergaderen?

Een optie die gebruikt kan worden is het online vergaderen.

Lees het artikel Vijf keer video vergaderen voor de VvE op VvE Centraal, Kennis van VvE Zaken..