Verduurzaming voor VvE’s aantrekkelijker door Energiebespaarfonds

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit naar 600 miljoen euro en ontwikkelt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nieuwe financieringsproducten. Het ministerie heeft hiervoor onlangs 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met de uitbreiding van het Energiebespaarfonds is het nu mogelijk voor VvE’s om lening met een langere looptijd van 30 jaar af te sluiten. Daarnaast kunnen particulieren vanaf nu ook een Energiebespaarlening aanvragen voor het alsnog aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning.

Het investeringsreglement dat de wijzigingen regelt , wordt vandaag door minister Ollongren en NEF-bestuursvoorzitter Ernst-Jan Broers ondertekend.

Lees het artikel Verduurzaming voor VvE’s aantrekkelijker door Energiebespaarfonds op VvE Centraal.