Uitspraak Hoge Raad over terugbetalen servicekosten bij verhuur

Samenvatting

Huurrecht woonruimte. Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten VvE. Toetsing door de rechter? Uitleg van art. 7:259 BW. Niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW).

Formele relaties

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2018:4030, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:1396, Gevolgd

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN CIVIELE KAMER ARREST

In de zaak van

Inhoud

  • Samenvatting
  • Formele relaties
  • HOGE RAAD DER NEDERLANDEN CIVIELE KAMER ARREST
  • 1. Procesverloop
  • 2 Uitgangspunten en feiten
  • 3 Beoordeling van het middel
  • 4 Beslissing

[de huurster], wonende te [woonplaats],EISERES tot cassatie, hierna: de huurster,advocaat: M.E.M.G.

Lees het artikel Uitspraak Hoge Raad over terugbetalen servicekosten bij verhuur op VvE Centraal, Kennis van VvE Zaken..