Stoppen met betalen, eerst een beslissing uitlokken.

Geen opschorting VvE-bijdragen. VvE van appartementsrechten is een bijzondere vorm van gemeenschap waarop titel 9 van boek 5 BW van toepassing is. VvE-lid moet eerst een besluit uitlokken.

Lees het artikel Stoppen met betalen, eerst een beslissing uitlokken. op VvE Centraal.