Specifieke instructie machtiging zorgt voor vernietiging besluit VvE

Samenvatting

Vernietiging besluit VvE. In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal of het besluit om (een deel van) de gemaakte kosten voor het op eigen initiatief zelf laten vervangen van kozijnen te vergoeden. Een van de eigenaren heeft een specifieke instructie machtiging gegeven voor het nemen van het besluit. Deze steminstructie bepaalt dat 25% tot maximaal 33% van de gemaakte kosten voor de vervanging uit de kasreserve vergoed mogen worden. Tijdens een Vergadering van Eigenaars is een vast bedrag van € 4000 vastgesteld op basis van een waarde van €.14.332,45 ofwel 27,9%.

Lees het artikel Specifieke instructie machtiging zorgt voor vernietiging besluit VvE op VvE Centraal, Kennis van VvE Zaken..