Bodenplaats 1, Middelburg 0118-434455 info@ingridsinke.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Met ingang van 24 december 2015 is het voor een VvE beheerder zonder vergunning van AFM niet meer togestaan om te adviseren bij verzekeringen. De beheerder mag slecht de NAWTE gegevens doorgeven aan een verzekeraar of tussenpersoon.

Wetswijziging VvE , doelstelling van de wet is verbetering van het onderhoud aan en stimulering van verduurzaming van appartementencomplexen. Deze doelstelling moet worden gerealiseerd met een wettelijke verplichting voor iedere VvE om het reservefonds te vullen voor onderhoud en herstel van het gebouw. VvE’s kunnen er ter uitvoering van deze verplichting voor kiezen de hoogte van het te reserveren bedrag vast te laten stellen op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of door jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het complex te reserveren.
Daarnaast bevat het wetsvoorstel regels die het voor de VvE’S mogelijk maakt een geldlening af te sluiten en worden de regels met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid verbeterd. Volgens het wetsvoorstel zijn VvE-leden alleen nog voor hun breukdeel in de splitsing aansprakelijk voor de schulden uit de geldlening. Verder gaat bij overdracht van het appartement de aansprakelijkheid voor de schulden uit de geldlening over op de nieuwe eigenaar. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Persoons Certificering VvE Beheer
Op 30 november heeft Ingrid Sinke het persoons certificering VvE beheer in ontvangst genomen.

persoonscertificaat
Vanuit de markt de markt is er vraag naar goede VvE beheerders en is de vraag vanuit VvE beheerders om een erkening (certificering) als professionals heeft geleidt tot het initiatief van Stichting Persoonscertificering VvE beheer. Na het behalen van de persoons certificering VvE wordt de VvE beheerder ingeschreven in het SKW register.