Misbruik van macht bij meerderheid van stemmen

12 november 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Appartementsrecht. Situatie dat een van de appartementseigenaren de meerderheid heeft in de vergadering van eigenaars. Gevaar voor misbruik van meerderheidsmacht. Verzoek om vernietiging of nietigverklaring van besluiten gedeeltelijk toegewezen. Nader onderzoek nodig naar bouwkundige veiligheid van de verbouwingsplannen van de meerderheidseigenaar.

Lees het artikel Misbruik van macht bij meerderheid van stemmen op VvE Centraal.

Lees verder

Zendmast op dak VvE

18 oktober 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Appartementsrecht. Plaatsing GSM-zendmast op dak van appartementencomplex op grond van huurovereenkomst VvE met provider. Nietigverklaring besluit algemene ledenvergadering VvE m.b.t. plaatsing zendmast. Uitleg Modelreglement 1973.

Lees het artikel Zendmast op dak VvE op VvE Centraal.

Lees verder

Besluit van VVE tot balkonuitbreiding op uitbouw niet nietig of vernietigbaar

18 oktober 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Besluit van VVE tot balkonuitbreiding op uitbouw niet nietig of vernietigbaar

1. [verzoeker 1] 2. [verzoeker 2] beiden wonende te [woonplaats] verzoekers

nader te noemen: [verzoekers] gemachtigde: mr. R.H.W. van Ewijk

tegen

de vereniging [verweerster] gevestigd te [plaats] verweerster nader te noemen: VVE gemachtigde: mr. L.P.W. Mensink

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij verzoekschrift met producties van 26 februari 2019 hebben [verzoekers] primair verzocht om vernietiging van het besluit van de..

Lees verder

Studie naar agressie binnen de VvE

11 oktober 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Als u wordt geconfronteerd met geweld of agressie dicht bij huis heeft dit een grote impact op uw leven en uw gevoel van veiligheid. Stel je voor wat er gebeurt als dit zich afspeelt binnen uw VvE complex. Al bent u niet direct betrokken een dergelijke incidentele of wellicht wel structurele gebeurtenis kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven in uw complex.

Onlangs hebben we een uitspraak gepubliceerd over structureel geweld en agressie binnen een Vereniging van Eigenaars.

Lees..

Lees verder

Pergola op dak mag voorlopig blijven staan

24 september 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Gebruik in deze VvE is dat de notulen bekend worden gemaakt op het internetportaal. De termijn van een maand waarbinnen een verzoek tot vernietiging van een besluit dient te worden ingediend, is gaan lopen vanaf het moment dat bekend is gemaakt dat de notulen op het intranet waren gepubliceerd.

Lees het artikel Pergola op dak mag voorlopig blijven staan op VvE Centraal.

Lees verder