Erkenning van Erfdienstbaarheid van weg

16 juli 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Geschil over erfdienstbaarheid. Uitleg akte. Is erfdienstbaarheid rechtsgeldig gevestigd ondanks het feit dat de tekening waarbij het verloop van de erfdienstbaarheid is aangegeven, niet in het register is opgenomen?

Lees het artikel Erkenning van Erfdienstbaarheid van weg op VvE Centraal.

Lees verder

Achterstallige betaling onderhoud bedrijfsunits

16 juli 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Hoger beroep –
Lid VvE met achterstand betaling jaarlijkse onderhoudsbijdrage. Is aan dagvaarding aanmaning en ingebrekestelling voorafgegaan? Verschuldigdheid buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.

Lees het artikel Achterstallige betaling onderhoud bedrijfsunits op VvE Centraal.

Lees verder

Beslag leggen om besluiten terug te draaien

9 juli 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Gedaagde heeft een aantal panden verkocht aan eiseres. Een deel wordt gesplitst in appartementen. Gedaagde blijft eigenaar van een garage en is voor 1/10e lid van de VvE. In de daaropvolgende jaren ontstaat een langdurig geschil tussen eiseres en gedaagde over een door eiseres uitgevoerde verbouwing. Gedaagde vordert als lid van de VvE een bouwstop (o.a. vanwege strijd met de splitsingsakte) en vordert later in rechte vernietiging van VvE-besluiten tot wijziging van de splitsingsakte. In convent..

Lees verder

Erfdienstbaarheid en burenruzie

9 juli 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG arrest van 14 mei 2019

inzake

1. [appellant 1] , wonende te [woonplaats] , hierna te noemen: [appellant 1] ,
2. [appellant 2] ,wonende te [woonplaats] , hierna te noemen: [appellant 2] ,
3. Vereniging van Eigenaars Flat [adres] , gevestigd te [vestigingsplaats] ,hierna te noemen: de VvE, appellanten, hierna samen te noemen: [appellant 1] c.s.

Lees het artikel Erfdienstbaarheid en burenruzie op VvE Centraal.

Lees verder

Ingangstermijn kennisname besluit VvE. Uitspraak Hoge Raad

24 juni 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Rechtspersonenrecht, appartementsrecht. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.

Lees het artikel Ingangstermijn kennisname besluit VvE. Uitspraak Hoge Raad op VvE Centraal.

Lees verder