Rijssenbeek onderwijsdag

12 september 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Rijssenbeek Advocaten nodigt u van harte uit voor de Onderwijsdag op 19 november 2019. Rijssenbeek Advocaten organiseert sinds 2012 een onderwijsdag speciaal voor VvE-beheerders en (particuliere) VvE-bestuurders. De specialisten van Rijssenbeek Advocaten benaderen de onderwerpen vanuit uw dagelijkse praktijk.

Ook dit jaar is er weer een workshop speciaal toegespitst op medewerkers van de financiële administratie, de medewerkers van de afdeling debiteurenbeheer en (beleids)medewerkers bij woning..

Lees verder

Het Calamiteitenplan van de VvE. Onze Checklist.

5 september 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar voor je het weet kan het grote gevolgen hebben. Een fikse regenbui kan voor behoorlijk wat wateroverlast zorgen, maar ook brand komt nog regelmatig voor. Soms heeft een VvE last van een stroomstoringen of andere narigheid. Heeft uw VvE er al over nagedacht hoe hier mee om te gaan? Hoe handelt u als er werkelijk een calamiteit plaatsvindt? Met een calamiteitenplan in de hand kunt u voortvarend aan de slag

Lees het artikel Het Calamiteitenplan van de VvE…

Lees verder

Geeft recht van overpad geeft je het recht om parkeervakken aan te passen?

27 augustus 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Uitspraak vonnis RECHTBANK DEN HAAG in de zaak van

[de VVE] TE [plaats 1] , [de Gemeente 1], te [de Gemeente 1] , eiseres, advocaat: mr. J. Groot Koerkamp te Zoetermeer,

tegen

1 [gedaagde sub 1], te [plaats 1], gedaagde, advocaat: mr. F.M.L. Dekkers te Leiden,

en

2 [gedaagde sub 2], te [plaats 2], gedaagde, advocaten: mr. F.C. Leijdesdorff en mr. S. Plouvier te Amsterdam.

Lees het artikel Geeft recht van overpad geeft je het recht om parkeervakken aan te passen? op VvE Centraal.

Lees verder

Kan een VvE besluiten nemen over onderhoud prive walbeschoeiing?

27 augustus 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN arrest van 20 augustus 2019 in de zaak van

1 [appellant] , wonende te [A] , hierna: [appellant],

2. [appellante] , wonende te [A] , hierna: [ appellante],

appellanten in het principaal hoger beroep, geïntimeerden in het incidenteel hoger beroep, in eerste aanleg: eisers, hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten] c.s.,

advocaat: mr. A.J. van der Kolk, kantoorhoudend te Zwolle,

tegen

1 Vereniging van Eigenaars Bergeend/Kuifeend, gevestigd te Lemmer,
..

Lees verder

Cursus VvE: de Basis november 2019

21 augustus 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

!WOON biedt eigenaar-bewoners uit Amsterdam een gratis cursus aan over de Vereniging van Eigenaren (VvE). In circa 90 minuten leert u alles wat u moet weten over de VvE:

Wat is een splitingsakte, splitsingsreglement en huishoudelijk reglement?
Hoe gaat de vergadering?
Waarom betaalt u mee aan het balkon van uw buren?
Welke verzekeringen moet de VvE afsluiten?
En nog veel meer!

!WOON geeft ook cursussen over belangrijke thema’s binnen de VvE.

Lees het artikel Cursus VvE: de Basis november 2019..

Lees verder

Zolderberging als kamer gebruiken. Mag dat?

13 augustus 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Geschil tussen appartementseigenaars over het gebruik door de een van zijn in de splitsingsakte als ‘berging’ omschreven ruimte als slaap, werk-, logeer- en wasmachineruimte. Betekenis van ‘woonbestemming’’ in splitsingsakte en taalkundige betekenis van woord ‘berging’. Hinder.

Lees het artikel Zolderberging als kamer gebruiken. Mag dat? op VvE Centraal.

Lees verder

Individuele afrekening warmtemeters eerlijker MAAR in strijd met Splitsingsakte

5 augustus 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Appartementsrecht. Uitleg splitsingsreglement. Nieuw afrekensysteem van stookkosten met behulp van individuele warmtemeters is, hoewel wellicht eerlijker, in strijd met het splitsingsreglement. Terugbetaling van hetgeen het lid op basis van die warmtemetingen meer heeft betaald dan zij volgens de omslagmethode moet betalen, is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en levert ook geen ongerechtvaardigde verrijking op. Lid heeft recht op informatie en inzage betreffend..

Lees verder

Onbekendheid hoog eigen risico geen vrijbriefje voor vergoeding door VvE.

31 juli 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Lid VvE houdt VvE aansprakelijk voor (na wijziging van de verzekering) door opstalverzekeraars gehanteerd eigen risico van € 3.000,00 bij waterschade omdat VvE zou hebben nagelaten dat lid naar behoren in te lichten over het wijzigen van de verzekering en het voortaan gelden van dat eigen risico. Vordering (alsnog) afgewezen omdat de door het lid gestelde schade in verband met dat eigen risico causaal niet aan het gestelde nalaten van de VvE kan worden toegerekend.

Lees het artikel Onbekendheid..

Lees verder