Bodenplaats 1, Middelburg 0118-434455 info@ingridsinke.nl

Nieuws

Het persoonscertificaat VvE-Beheer

27 februari 2017

Het persoonscertificaat VvE-Beheer

“Je denkt dat je alles al weet als ervaren VvE-beheerder. Natuurlijk heb je je in de praktijk veel kennis eigen gemaakt. Maar door de opleiding voor het Persoonscertificaat VvE-beheer word je toch weer eens geconfronteerd met al die kleine dingen waar je misschien in de dagelijkse praktijk niet direct op let. Je wordt er extra attent door, bijvoorbeeld als het gaat om de verschillen in de diverse modelreglementen. Het is goed om na zoveel jaren even terug te gaan naar de ‘schoolbanken’ en de theorie opnieuw te bestuderen. Ik ben blij dat ik het certificaat heb behaald.”

Ingrid Sinke, gecertificeerd VvE beheerder in Middelburg, is eigenlijk ‘niet zo van de certificering’, zegt ze. “Net als veel collega’s vroeg ik me af wat de meerwaarde zou zijn van persoonscertificering. Ik heb in het verleden de driedaagse vakopleiding van VvE Belang gevolgd en daar heb ik veel kennis opgedaan.

Wij beheren met ons kantoor 140 VvE’en in Zeeland. Ik doe dit werk nu tien jaar en daarvoor heb ik 23 jaar bij een makelaarskantoor gewerkt. Dan denk je al snel dat je het allemaal wel weet, maar het persoonscertificaat trok me toch wel. Dus heb ik na de opleiding het examen voor het persoonscertificaat gedaan bij SVMNIVO. Daar heb ik nog geen minuut spijt van gehad.” Ingrid Sinke slaagde met glans. Tijdens het Jaarcongres 2015 stond ze op het toneel van het NBC om een van de eerste drie persoonscertificaten in ontvangst te nemen.

Waar vind ik een goede beheerder?
Het examen is samengesteld op basis van de eind- en toetstermen, zoals opgenomen in de BRL PCVB. Manuella Wijburg-van Ingen is eigenaar van VvE Kennis & Advies. Ze ontwikkelde de praktijkopleiding VvE-beheerder en is daar ook docent. “De belangstelling voor het certificaat neemt toe. Een aantal kantoren laat zelfs alle beheerders certificeren”, vertelt ze. “Ze zien in dat ze zich met dit certificaat kunnen onderscheiden van andere kantoren.”

Mr. Kees Oomen is bestuurslid van de Stichting Persoonscertificering VvE-beheer (die het certificaat ontwikkelde en afgeeft). Hij ziet ook dat bij de stichting in toenemende mate vragen binnenkomen van VvE’en die zich afvragen of hun beheerder gecertificeerd is. Als directeur van VvE Belang hoort hij steeds vaker

de vraag: ‘Waar vind ik een goede beheerder?’ Oomen: “Er is geen verplichting voor beheerders om het certificaat te behalen. Echter: als de vraag groeit, zullen steeds meer beheerders kiezen voor persoonscertificering; daarvan ben ik overtuigd. Zo zie je immers meteen of je beheerder alle kennis en kunde in huis heeft om je VvE goed te beheren. Hoe meer gecertificeerde beheerders er komen; des te groter zal de vraag uit de markt worden.”

Pittig
Hij begrijpt ook wel waarom sommige beheerders nog wat aarzelen. “Voor sommige beheerders is het examengeld wellicht een forse uitgave. En niet alle beheerders zien op dit moment de toegevoegde waarde van het certificaat. Dat geldt zeker voor de ervaren beheerders. Maar het is goed om een aantal zaken die je misschien ‘op de automatische piloot’ doet, nog eens onder de loep te nemen. Misschien kan het veel beter!”

Manuella Wijburg is het daarmee eens: “Een van de examenkandidaten meldde ook dat hij wat sceptisch stond tegenover het certificaat. Hij had het idee dat hij - met al zijn ervaring - echt wel genoeg kennis in huis had. Tijdens de voorbereiding op het examen ontdekte hij dat er heel wat nieuws te leren was. Het examen heeft hij als behoorlijk pittig ervaren. En dat is het ook. Als je het praktijkexamen wilt halen, moet je echt van goeden huize komen.”

Goed te doen
Ingrid Sinke vindt dat het wel meevalt. “Ik wilde absoluut het examen halen.

Uit verhalen van anderen begrijp ik dat sommige mensen opzien tegen het praktijkgedeelte, maar dat hoeft echt niet. Je brengt een casus aan waarbij je intensief betrokken bent. Als je je zaken goed voor elkaar hebt, is het best te doen!”

Er zijn nog niet veel VvE’en die vragen naar een certificaat, constateert ze. “De klanten die VvE Magazine lezen, weten dat het certificaat bestaat, maar echt bekend is het nog niet.

Daarom hoop ik dat het aantal persoons- en proces gecertificeerde beheerders zal toenemen. Dan zal de vraag uit de VvE’en ook groter worden; dat geloof ik zeker.”

VvE Magazine | februari 2017

Oude flats veranderen van energieslurper in spaarpot

21 september 2016

PZC

MIDDELBURG - Kun je energieslurpende flats uit de jaren zeventig omtoveren tot spaarappartementen? Ja, dat kan, als je het slim aanpakt en samenspeelt. Een rondootje tussen de eigenaren/bewoners, Ingrid Sinke VvE Beheer BV (ISVB) die de flats in de Mazzinilaan in Middelburg in beheer heeft en de Zeeuwse coöperatie Entraz levert het bewijs.

Een pakket aan uitgekiende maatregelen bespaart de soms hoogbejaarde eigenaren gemiddeld 15 procent op hun energiekosten. Het kost de bijna 200 bewoners ook niks meer dan een reguliere vervanging van de ketel. Plus dat er voor hetzelfde bedrag nog veel meer plussen uit de bus konden komen. Ledverlichting bijvoorbeeld.

Er is geen geheim van de smid. De sleutel is krachtenbundeling. ISVB kwam toevallig in contact met coöperatie Entraz. Dat is een samenwerkingsverband dat is opgericht door Installatie Techniek Nieuwenhuijse, Bouwbedrijf Kambier, BMD Advies, Widea Consultancy en Island Solar. "Binnen Entraz hebben we alle specialisten in huis om een pand duurzamer te maken. Als jonge coöperatie zochten we een sprekend voorbeeldproject. Ingrid Sinke VvE Beheer bood dat ons met drie oudere flats aan de Mazzinilaan in Middelburg", legt Jeroen van Ooijen van Entraz/Widea Consultancy uit.

Slurpers
De praktijk. Wat leverde een grondige studie van de flatgebouwen op? De Hoop: "Om te beginnen, stonden er twee joekels van ketels en dito gasmeters in. Daar kon je bij wijze van spreken een half ziekenhuis mee verwarmen. Dat zijn dus grote energieslurpers."

En als ISVB niet toevallig op Entraz was gestuit, waren er weer twee stookgiganten teruggeplaatst. Chris de Ridder, technisch medewerker van ISVB: "Want zo gaat het vaak binnen een Vereniging van Eigenaren. Ze sparen tien jaar voor de vervanging van de cv-ketel. Meestal komt er eenzelfde type ketel voor terug. Want die is toch ooit zo berekend?"

Entraz kwam tot de slotsom dat het een tandje minder kon. "We hebben kleinere, zuinige ketels geplaatst. Ook konden we zo de enorme gasmeters vervangen. Dat had ook effect op de vastrechtvergoeding die de VVE aan Delta betaalt. Die is gehalveerd."

Besparing
Het ging ook niet om klein geld. Per flat was 80.000 euro budget. De nieuwe ketels kosten echter veel minder dan voor de vervanging was berekend. Daarom bleef er geld over voor andere besparende maatregelen. Zonnepanelen op het dak werden al gauw afgestreept. Te ingewikkeld met zoveel eigenaren. Wel kwam er ledverlichting en werden de ventilatiepompen vervangen door zuinige exemplaren. Entraz adviseerde tevens betere raamisolatie. Al met al leidt dat 15 procent energiebesparing.

En bevalt het? Bewoner Kees Kouwenberg: "Ik ben er blij mee. Maar er wonen hier ook 90-jarigen die graag een basistemperatuur van 24 graden wensen. Tja, dat kan niet meer altijd."

PZC | 16 september 2016

Persoonscertificaat PCVB Ingrid Sinke

04 januari 2016

Met ingang van 24 december 2015 is het voor een VvE beheerder zonder vergunning van AFM niet meer togestaan om te adviseren bij verzekeringen. De beheerder mag slecht de NAWTE gegevens doorgeven aan een verzekeraar of tussenpersoon.

Wetswijziging VvE , doelstelling van de wet is verbetering van het onderhoud aan en stimulering van verduurzaming van appartementencomplexen. Deze doelstelling moet worden gerealiseerd met een wettelijke verplichting voor iedere VvE om het reservefonds te vullen voor onderhoud en herstel van het gebouw. VvE’s kunnen er ter uitvoering van deze verplichting voor kiezen de hoogte van het te reserveren bedrag vast te laten stellen op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of door jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het complex te reserveren.
Daarnaast bevat het wetsvoorstel regels die het voor de VvE’S mogelijk maakt een geldlening af te sluiten en worden de regels met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid verbeterd. Volgens het wetsvoorstel zijn VvE-leden alleen nog voor hun breukdeel in de splitsing aansprakelijk voor de schulden uit de geldlening. Verder gaat bij overdracht van het appartement de aansprakelijkheid voor de schulden uit de geldlening over op de nieuwe eigenaar. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Persoons Certificering VvE Beheer
Op 30 november heeft Ingrid Sinke het persoons certificering VvE beheer in ontvangst genomen.

persoonscertificaat
Vanuit de markt de markt is er vraag naar goede VvE beheerders en is de vraag vanuit VvE beheerders om een erkening (certificering) als professionals heeft geleidt tot het initiatief van Stichting Persoonscertificering VvE beheer. Na het behalen van de persoons certificering VvE wordt de VvE beheerder ingeschreven in het SKW register.