Een retentiedak, wat is het en welke systemen zijn er?

Een retentiedak valt onder de categorie waterdaken/blauwe daken en heeft als primaire functie het bergen van water. Er zijn diverse leveranciers die verschillende systemen aanbieden. We zetten hier uiteen wat een waterdak nu precies is, welke technische aspecten van belang zijn en uit welke systemen geselecteerd kan worden.

Inhoud

 • Functie Retentiedak
 • Bouwtechnische gevolgen bij blauw
 • Dakopbouw
 • Retentiedak systemen
  • Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem
  • Optigroen Meander bufferlaag
  • Drainage bufferlagen
  • Dakwater
  • Zinco Run-off Control
  • Polderdak
  • Optigroen Slimdak
 • Onderhoud
 • Uitvoering

Functie Retentiedak

Een retentiedak heeft als functie het tijdelijk opslaan van regenwater en/of het vertraagd afvoeren hiervan.

Lees het artikel Een retentiedak, wat is het en welke systemen zijn er? op VvE Centraal.