Conclusie VvE Rechtspraak aansprakelijkheid bij gebrekkige opstal

Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal (art. 6:174 BW). Verjaring vordering benadeelde. Aanvangsmoment van de twintigjarige verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW. Gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Voortdurend karakter van die gebeurtenis. Nuancering van HR 25 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2934.

Lees het artikel Conclusie VvE Rechtspraak aansprakelijkheid bij gebrekkige opstal op VvE Centraal.