Besluiten in kleine VvE teruggedraaid ivm redelijkheid & billijkheid

VvE-zaak. Kleine VvE met feitelijk maar twee leden waarvan één met een meerderheidsaandeel. Uitleg van de splitsingsakte en bijbehorende splitsingstekening.

Lees het artikel Besluiten in kleine VvE teruggedraaid ivm redelijkheid & billijkheid op VvE Centraal.