Beroep VvE niet ontvankelijk. Gemachtigde was niet bevoegd!

Samenvatting

Het College verklaart het beroep van de VvE niet ontvankelijk. Gemachtigde was niet bevoegd om namens de VvE beroep in te stellen tegen het bestreden besluit. Het College verklaart het beroep van appellant voor zover dit is gerecht tegen het besluit waarbij is beslist op zijn bezwaar tegen het primaire besluit ongegrond. Verweerster is op goede gronden tot het oordeel gekomen dat gerede twijfel bestaat ten aanzien van de juistheid van de in geding zijnde opgave.

Lees het artikel Beroep VvE niet ontvankelijk. Gemachtigde was niet bevoegd! op VvE Centraal.