Bepaalt erfdienstbaarheid of natrekking het bezit?

Inhoud

  • Samenvatting
  • 1 De procedure
  • 2 De feiten
  • 3 Het geschil
  • 4 De beoordeling
  • 5De beslissing

Samenvatting

In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal wie bezitter is van een dak. Het antwoord op deze vraag is relevant door lekkage in een meubelzaak door het dak. De huurder is van mening dat dit de VvE is en vordert bij haar een schadevergoeding.

Lees het artikel Bepaalt erfdienstbaarheid of natrekking het bezit? op VvE Centraal, Kennis van VvE Zaken..