Airco uit zicht onttrekken in Curaçao

6 mei 2020 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Inhoud

Samenvatting
Uitspraak GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS
1 Het procesverloop
2 De feiten
3 De vordering in de hoofdzaak
4. De vordering in de vrijwaringszaak begonnen door [naam gedaagde in hoofdzaak en respectievelijk eiser en gedaagde in vrijwaringszaak]
5 De vordering in de vrijwaringszaak begonnen door de VvE
6 De beoordeling in de hoofdzaak
7. De beoordeling in de vrijwaringszaak begonnen door [naam gedaagde in hoofdzaak en respectievelijk eiser en gedaagde in vrijwaringsz..

Lees verder

Bepaalt erfdienstbaarheid of natrekking het bezit?

5 mei 2020 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Inhoud

Samenvatting
1 De procedure
2 De feiten
3 Het geschil
4 De beoordeling
5De beslissing

Samenvatting

In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal wie bezitter is van een dak. Het antwoord op deze vraag is relevant door lekkage in een meubelzaak door het dak. De huurder is van mening dat dit de VvE is en vordert bij haar een schadevergoeding.

Lees het artikel Bepaalt erfdienstbaarheid of natrekking het bezit? op VvE Centraal, Kennis van VvE Zaken..

Lees verder

Wettelijke VvE VS niet-wettelijke VvE

4 mei 2020 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Op VvE Centraal staat de Vereniging van Eigenaars centraal alleen, de ene VvE is de andere niet op basis van de wet. Als eerste denken we natuurlijk aan de VvE voor een appartement, maar er zijn er meer. In dit artikel behandel ik de “wettelijke” VS de “niet-wettelijke” Vereniging van Eigenaars.

Lees het artikel Wettelijke VvE VS niet-wettelijke VvE op VvE Centraal, Kennis van VvE Zaken..

Lees verder

Voorzitterschap Daan Fons met jaar verlengd

28 april 2020 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

BVVB bestuursvoorzitter Daan Fons heeft op verzoek van het bestuur ingestemd met verlenging van zijn voorzitterschap met een jaar.

Daan: ‘Ik vind het fijn en ben er trots op met mijn collega’s van het BVVB-bestuur samen te werken; Ik dank het bestuur en onze leden hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en met elkaar zullen wij zeker het verschil maken!’.

Gezien zijn inzet, kennis en ervaring, is de vereniging gebaat bij deze verlenging.

Lees het artikel Voorzitterschap Daan Fons met ja..

Lees verder

Uitspraak Hoge Raad over terugbetalen servicekosten bij verhuur

27 april 2020 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Samenvatting

Huurrecht woonruimte. Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten VvE. Toetsing door de rechter? Uitleg van art. 7:259 BW. Niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW).

Formele relaties

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2018:4030, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:1396, Gevolgd

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN CIVIELE KAMER ARREST

In de zaak van

Inhoud

Sa..

Lees verder

Specifieke instructie machtiging zorgt voor vernietiging besluit VvE

24 april 2020 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Samenvatting

Vernietiging besluit VvE. In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal of het besluit om (een deel van) de gemaakte kosten voor het op eigen initiatief zelf laten vervangen van kozijnen te vergoeden. Een van de eigenaren heeft een specifieke instructie machtiging gegeven voor het nemen van het besluit. Deze steminstructie bepaalt dat 25% tot maximaal 33% van de gemaakte kosten voor de vervanging uit de kasreserve vergoed mogen worden. Tijdens een Vergadering van Eigenaars is een..

Lees verder

Specifieke instructie machtiging zorgt voor vernietiging besluit VvE

24 april 2020 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Samenvatting

Vernietiging besluit VvE. In deze VvE Rechtspraak staat de vraag centraal of het besluit om (een deel van) de gemaakte kosten voor het op eigen initiatief zelf laten vervangen van kozijnen te vergoeden. Een van de eigenaren heeft een specifieke instructie gegeven voor het nemen van het besluit. Deze steminstructie bepaalt dat 25% tot maximaal 33% van de gemaakte kosten voor de vervanging uit de kasreserve vergoed mogen worden. Tijdens een Vergadering van Eigenaars is een vast bedra..

Lees verder

Pascal Elshof en Willemijn Brand in bestuur VGM NL

23 april 2020 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Nieuwegein, 20 april 2020 – De leden van VGM NL hebben op 20 april 2020 unaniem ingestemd met de toetreding van Pascal Elshof en Willemijn Brand tot het VGM NL bestuur. Het bestuur is zeer verheugd dat VGM NL met deze twee nieuwe bestuurders een brede samenstelling kent waarmee het, ook in de huidige crisistijd, de belangen van de aangesloten vastgoed- en VvE management-organisaties goed kan behartigen, rekening houden met de verschillende belanghebbenden in de vastgoed- en VvE managementsector…

Lees verder