Is alles wat binnen de lijntjes ligt privé?

13 juni 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

appartementsrecht; uitleg splitsingsakte; vraag of uitbouw gemeenschappelijk is of behoort tot privégedeelte appellant; antwoord van belang in verband met ieders aandeel in de (herstel)kosten

Lees het artikel Is alles wat binnen de lijntjes ligt privé? op VvE Centraal.

Lees verder

Transformatie bestemming recreatiepark

12 juni 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Kort geding. Geschil over transformatie van bestemming van recreatiepark. Vordering tot opleggen verbod voor Stichting en de gemeente tot het aangaan van overeenkomsten met parkbewoners die de transformatie van recreatie naar woonbestemming regelen afgewezen.

Lees het artikel Transformatie bestemming recreatiepark op VvE Centraal.

Lees verder

Kun je huisdieren zomaar verbieden in de VvE?

28 mei 2019 Nieuws by Art-Jan Joosse No comments

Appartementsrecht / algeheel verbod op het houden van honden en katten in privégedeelten is geen regel van orde maar een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht / een dergelijk verbod kan uitsluitend in het splitsingsreglement worden opgenomen en niet in het huishoudelijk reglement / het verbod is nietig op de voet van art. 5:129 BW jo art. 2:14 lid 1 BW / vernietiging.

Lees het artikel Kun je huisdieren zomaar verbieden in de VvE? op VvE Centraal.

Lees verder